شکل اروپا ایران سیاسی آمریکا تضمینی

شکل: اروپا ایران سیاسی آمریکا تضمینی مذاکرات آمریکایی اتحادیه اروپا مذاکرات برجام تحریم های آمریکا

گت بلاگز اخبار پزشکی ارتباط زینک اضافی در بیماران سرطانی با کم کردن استقامت ماهیچه ها

محققان دریافتند میزان اضافی زینک در ماهیچه های بیماران مبتلا به سرطان موجب کم کردن استقامت ماهیچه ها و تسریع خطر فوت در آنها می شود.

ارتباط زینک اضافی در بیماران سرطانی با کم کردن استقامت ماهیچه ها

ارتباط زینک اضافی در بیماران سرطانی با کم کردن استقامت ماهیچه ها

عبارات مهم : محققان

محققان دریافتند میزان اضافی زینک در ماهیچه های بیماران مبتلا به سرطان موجب کم کردن استقامت ماهیچه ها و تسریع خطر فوت در آنها می شود.

به گزارش مهر، به گفته محققان ضعف بنیه عامل ۳۰ درصد فوت در بیماران سرطانی هست. ضعف بنیه با تضعیف ماهیچه ها موجب کم کردن میزان تحمل در برابر درمان سرطان شده است و کیفیت زندگی را پایین می آورد. با این حال هیچ درمان موثری جهت این مسئله وجود ندارد و علل آن همچنان ناشناخته است.

«اسوارنالی آچاریا»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «این تفکر اشتباه وجود دارد که ضعف بنیه تنها یک مسئله تغذیه ای ناشی از بین رفتن اشتها به علت سرطان یا روند درمان آن است.»

ارتباط زینک اضافی در بیماران سرطانی با کم کردن استقامت ماهیچه ها

با استمرار ضعف بنیه، ماهیچه ها تحلیل رفته و به قدری ضعیف می شوند که تحمل دوز استاندارد درمان های ضدسرطان را ندارند و دکتر ارزش مجبور به کم کردن دوز درمان می شود.

آچاریا در ادامه می افزاید: «ضعف بنیه موجب تضعیف ماهیچه های قلب و دیافراگم هم می شود که در نتیجه بسیاری از بیماران سرطانی به علت نارسایی تنفسی یا قلبی جان ارزش را از دست می دهند.»

محققان دریافتند میزان اضافی زینک در ماهیچه های بیماران مبتلا به سرطان موجب کم کردن استقامت ماهیچه ها و تسریع خطر فوت در آنها می شود.

محققان در این مطالعات دریافتند فعالیت زیاد پروتئین موسوم به ZIP۱۴ که معمولا در سلول های کبد متجلی می شود، روند انتقال فلز زینک (روی) را تسهیل می کند ولی مشخص شد که در ماهیچه های موش های آزمایشگاهی مبتلا به سرطان، نمایان شدن این پروتئین غیرعادی بود.

تیم تحقیق همچنین دریافت میزان اوج ZIP۱۴ در نمونه بافت ماهیچه ای بیماران مبتلا به سرطان و دارای ضعف بنیه وجود دارد که بیانگر ارتباط بین ZIP۱۴ و ضعف بنیه در افراد هست. مصرف زینک اضافی در ماهیچه ها بواسطه تخریب سلول های بالغ ماهیچه و ممانعت از ایجاد فیبرهای عضلانی تازه به وسیله سلول های بنیادی منجر به نابودی ماهیچه ها در بیماران سرطانی می شود.

به گفته محققان، کم کردن ZIP۱۴ در سلول های ماهیچه به شکل قابل توجهی منجر به کم کردن ضعف بنیه می شود از اینرو داروهای بازدارنده ZIP۱۴ می تواند موجب اصلاح قیمت بقاء در افراد سرطانی و کیفیت زندگی آنان شود.

ارتباط زینک اضافی در بیماران سرطانی با کم کردن استقامت ماهیچه ها

واژه های کلیدی: محققان | ارتباط | درمان مو | علت سرطان | درمان سرطان | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz